Det opplyser Meteorologisk institutt (MET), som har sendt ut gult farevarsel for heile Innlandet fylke, gjeldande frå måndag ettermiddag og fram til tysdag morgon.

– Det er fare for is, på grunn av regn som frys på bakken eller underkjølt regn. Regnet kan fryse til is på bakken, og på køyrety og andre gjenstandar. Det vil være lokale forskjeller, opplyser MET.

I fylgje MET vil det vera lokale skilnader, og faren er venta å auke frå klokka 16 måndag. Faren er venta over tysdag klokka 09.

– Ver ekstra merksam. Isen kan vera vanskeleg å sjå. Vurder bruk av broddar. Berekn ekstra tid til transport og køyring. Bruk riktige dekk og køyr etter forholda, oppmodar MET, og opplyser vidare at det kan vera lokalt vanskelege køyreforhold.