Varsom.no er ei varslingsteneste og kunnskapsbank når det gjeld naturfarer i Noreg.

Det er nå gult nivå i varselet for området vårt. Regn og regnbyger torsdag og natt til fredag aukar fara for jord-og flaumskred.

Det er råda om å halde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elvefar med stor stor vassføring. Og det blir minna om å halde stikkrenner, kummer og andre vassveger fri for grus, søppel, kvist og lauv.