– Oppgraderinga av Storhaugen er ei god investering for heile lokalsamfunnet