For matforsyninga og livsgrunnlaget er det allsidige familiejordbruket verdt å satse på