– Slik situasjon er i dag for auka smitte, bør utsette pasientgrupper isolere seg mest mogleg inntil vaksinering blir gjennomført