Frå Agnar Bakke, opphaveleg lomvær og ivrig fotograf, har vi fått fleire bilde frå feiringa av nasjonaldagen på Bergom på 1960-talet og tidleg i 1970-åra.

Kanskje du kjenner fleire?

Send oss bilde frå nasjonaldagen 2017!

redaksjon@fjuken.no #fjukenavis