Glasopor AS får pålegg om rydding - Fylkesmannen søkjer om pengar til arbeidet

foto