– Ingen arbeider gratis, korkje for kommune eller bedrifter.