Skaffar seg utdanning og arbeid og blir buande

foto