– Lom er godt rigga til å ta imot flyktningar

foto