– Byggfag i Lom betyr mykje for rekrutteringa

foto