Røisheim har eit spesielt «jobboppdrag» til bygdafolket

foto