– Det har vore krevjande. Vi er i ferd med å koma over toppen