Betydeleg smitteauke i Vågå: Om lag 50 kjende tilfelle