Stoda ved Sjukehuset Innlandet: Lom Ap fryktar konsekvensar for innbyggjarane