Søkjer om bruk av helikoptertransport i samband med stigskjøtsel på Besseggen

foto