Ivrige syklistar fekk med seg pengar til Barnekreftforeininga