Gudbrandsdalsmusea har fått med friviljuge som vertskap

foto