Gudbrandsdalsmusea har fått med friviljuge som vertskap