– Det er fortvila at vi kvart år ryddar vassdraga våre, men så går det litt tid – og så er det søppel der att!