Vegtrafikksentralen melder at fylkesveg 51, Valdreflye er stengt.

Ny vurdering torsdag klokka 12.