Fem år sidan flaumen - sjå korleis det såg ut i Ottadalen