Vegtrafikksentralen melder at det blir gjort ei ny vurdering laurdag klokka 17.00.

Vegen vart meldt stengt rett før klokka 05.00 i dag, grunna vanskelege køyreforhold.