Skjåk er oppmoda til å busetja til saman 25 flyktningar i 2024