– Eg tykkjer det er artig å vera mentor for unge jenter, hjelpe dei til å bli tryggare, at dei skal stille krav i lønssamtaler og ha mot til å søkje stillingar dei tykkjer er spennande, seier Heidrun Marstein. Foto: Vigdis Kroken

Konserndirektøren frå Lia i Lom

– Eg likar ikkje fokus på meg sjølv, men tenkte eg fekk seia ja lell da, ettersom det er Fjuken. Det trur eg skal gå bra.