Formannskapet støttar nye vindauge med ekstraløyving