Formannskapet støttar nye vindauge med ekstraløyving

foto