Det er ein kabel som er gravd tvers av som er årsaka til straumbrotet. Det blir arbeidd med å utbetra feilen, men det er ikkje sikkert når straumen er på plass att