Den ferske idrettslagsleiaren er imponert: – Eg tek av meg hatten for alle dei friviljuge