Misnøye med Nasjonalparkriket Reiseliv AS: – Dukkar opp når vi «trugar» med å seia opp avtalen