Den nærgåande elgkua med tvillingkalvar har skapt ein del uro i bustadfelt i Bismo denne veka. Fjuken er kjent med at fleire bebuarar har hatt «besøk» heilt inntil husveggen sin både tidleg og seint.

Fleire har varsla Skjåk kommune om elgkua og kalvane. Torsdag ettermiddag opplyser kommunen at det nå er ynskjeleg å felle båe kalvane og kua.

– Men helst ikkje i Bismo, grunna tryggleik ved skyting. Om dei blir felt blir dei primært teke på kvota til rettshavarane på nord- eller sørsida av Bismo. Felling blir difor gjort av eller i samarbeid med jaktlaga i desse jaktfelta, opplyser Skjåk kommune.

Her er dyra på spasertur i bustadfeltet Blåbærmyra tidlegare denne veka. Foto: Tom Erik Solstad

Kommunen opplyser vidare at det i dag, torsdag, har vore gjort eit forsøk på å jage elgkua og tvillingkalvane bort frå Bismo for felling, utan hell, da dyra ikkje vart funne.

Nå ynskjer Skjåk kommune hjelp.

– Vi tek gjerne imot melding om observasjonar av kua og kalvane. Fint om det i så fall blir sendt SMS til Tor Taraldsrud eller Ola Løkken, oppmodar Skjåk kommune.

Også i juli i fjor måtte Skjåk kommune ta grep, etter at ei elgku med tvillingkalvar skapte uro i Bismo: