66 millionar kroner har gjeve 8,5 km tryggare veg i Skjåk