Skjåk sau og geit 75 år - inviterer til stor fest

foto