Kronprinsen starta besøket i Vågå på gründerfelleskapet Beta