Kronprinsen starta besøket i Vågå på gründerfelleskapet Beta

foto