Bygdalista i Skjåk er uroa for tryggleiken til elevane