Fått midlar til ekstraordinært tilsyn av beitedyr

foto