Servicebedrifter i Bismo er fortvila over turistar som «gjer frå seg» rundt omkring, og etterlyser offentleg toalett