Alle Telenors basestasjonar ute - Ottadalen utan telefon

foto