Sauebonden på Sygard Snerle satsar på foredling av eige kjøtt. Målet er eit gardsutsal

foto