Vågå ber innbyggjarane om å redusere sosial kontakt fram mot jul