Arbeidet med gang- og sykkelvegen frå Lom og vestover er i gang att. Prosjektet skal vera ferdig til fellesferien.

Det blir elles klargjort for asfaltering av riksveg 15, og fleire stader mellom Lom og Skjåk er det anleggsdrift i vegen.

Det er nedsett fartsgrense fleire stader.