Korona, flom og skogbrann - en krevende kombinasjon

foto