På fylkesveg 452, Vågåvegen, er det ved avkøyringa til Sveaholen forbikøyring forbode for trafikk som går mot aust.

Nå vil Statens vegvesen ha forbikøyring forbode i båe retningar grunna uoversiktleg utkøyring, kryssande mjuke trafikantar og busshaldeplass.

Det er fartsgrense 60 kilometer i timen på strekninga frå rundkøyringa og inn til sentrum.

Statens vegvesen ber om uttale til forslaget innan 11. desember.

I dag er det forbikøyring forbode for trafikk som går mot aust. Foto: ARVE DANIELSEN