Beitostølen Utvikling og Besseggen Turisme kravde at fylkesveg 51 over Valdresflye blir brøytt til påske.

Det var Kari Lund på Bessheim fjellstue som på vegner av Beitostølen Utvikling og Besseggen Turisme reiste kravet om brøyting av Valdresflye til påske i eit brev til Oppland fylkeskommune.

Beitostølen Utvikling er næringsforeininga for bedriftene på Beitostølen, medan Besseggen Turisme er eit samarbeidsorgan for turistbedriftene i Sjodalen og ved Gjende.

– Å få ei god påske med mange gjestar er ein viktig del av inntekta i vintersesongen. Når Valdresflye er stengd er Sjodalen som ein blindveg å rekne og i praksis utilgjengeleg og uaktuell som feriemål for store deler av Sør-Norge, skreiv Kari Lund i brevet.

Kravet om påskeopen veg kom etter at fylkesutvalet vedtok at fylkesvegen over Valdresflye i år skal opnast 1. april. Altså etter påske.

– Når fylkeskommunen nå struper toppsesongen om vinteren for oss, da er det ikkje lett å drive næringsverksemd i dette området, skreiv Lund. Ho viser til at det er gjestane som overnattar i fleire døgn som er dei viktigaste økonomisk, men peikar også på at gjennomgangstrafikken er viktig for både bedriftene i Vågå og på Beitostølen.

Sjølv om næringslivet på båe sider av fjellet står saman bak kravet om brøyting av vegen, endrar ikkje dette fylkesutvalet sitt vedtak.

– Fyrsteprioritet for fylket som eigar av vegen er tryggleiken til trafikantane, seier fylkesvaraordførar Ivar Odnes.

Odnes seier at fylkeskommunen vil invitere ordførarane i Øystre Slidre, Vågå og Lom, saman med regionråda i Valdres og Nord-Gudbrandsdalen, til eit møte den 11. april. Her kan kommunane invitere med seg folk frå næringslivet.

– Her vil vi diskutere forskjellige scenario. Det eine er er vedtaket som ligg føre med ei opning 1. april. Det andre er dette vi er utfordra på med brøyting til påske kvart år, seier Odnes.

Den tredje løysinga Odnes seier skal drøftast er heilårsveg over Valdresflye. Dette er eit ynskje Senterpartiet har programfesta.

På vegner av Beitostølen Utvikling og Besseggen Turisme kravde Kari Lund på Bessheim fjellstue om at Valdresflye blir brøytt til påske. Her saman med kompanjong Ragnhild Sjurgard. Foto: ARVE DANIELSEN