Spelmannslaga i Vågå og Lom skal båe spela finalespel på Landsfestivalen på Oppdal laurdag.

Det same skal Lom tordergruppe i klassa si.