Dreg i gang nytt og spennande prosjekt for mjølke- og storfekjøtprodusentar