Landbrukskontoret i Lom og Skjåk vil fjerne gamle og farlege gjerde