Vil byggje nytt badeanlegg – blir realisert om kommunen er med som leigetakar

foto