Har sett seg lei av villcamping: – Kommunane må leggje betre til rette