– Vi vil strekkje oss langt for å oppfylle draumen deira