Politiet har vore på staden og gjort undersøkingar.

Det er ingen personskader, og det er heller ikkje mistanke om rus eller alkoholpåverknad – men politiet opprettar sak.