Låner ut gratis utstyr til alle som vil spele tennis i det nye anlegget på Halland